Regler
for
Soft Agility

KLIK her for pdf version

Slalom

Indhold:


Introduktion.
 1. Opvarmning og afkøling.
 2. Generelt.
 1. Hundene opdeles i 5 kategorier.
 2. Godkendte forhindringer.
 1. Konkurrence.
 2. Klasser.
 3. Agility.
 4. Deltagerbetingelser.
 5. Tilmelding.
 6. Tid.
 7. Banen.
 8. Bedømmelse.
 9. Øvrige fejl.
 10. Vægringer.
 11. Diskvalifikation.
 12. Endvidere gælder følgende.
 13. Force Majeure.
Kontakt.

Konceptet for SOFT AGILITY er størst mulig sikkerhed for hundene, der vil derfor til stadighed kunne blive fulgt op på gældende regler.
Jeg vil opfordre alle brugere af Soft Agility til at følge de ændringer der bliver foretaget.
Enhver forbedring vil blive hilst velkommen, afprøvet og godkendt af dyrlæge før den vil indgå som en del af Soft Agility.


Årsag og Introduktion.

En naturlig udvikling i traditionel agility, samt en manglende tilpasning af forhindringerne har medført, at det er blevet en sport med et højt tempo, på utilpassede forhindringer hvor sikkerhed for hundene er uacceptabelt nedprioriteret, og dermed en tilsidesættelse af hensynet til dem, der ikke selv kan sige fra - HUNDENE.

Soft Agility er en aktivitet, ikke kun for få fart-glade racer, men et alternativ og supplement til traditionel agility, så agility kan blive for alle hunde.

På forhindringssiden er den væsentligste forbedring, at i soft agility er alle forhindringer tilpasset hundenes fysiske og mentale formåen, kontrolleret af dyrlæger med viden og indsigt i belastning af muskler og ledbånd. Derved prioriterer Soft Agility dyrevelfærd over regler.


Soft agility er delt op i to linier, Soft og Sprint.

 1. Soft agility, hvor kravene er et fejlfrit gennemløb i et moderat tempo og en idealtid, der skal rammes.
 2. Sprint agility, på soft bane, hvor hurtigste fejlfrie hund vinder, ligesom i traditionel agility.

Soft Agility anbefales af Dyrenes Beskyttelse
GOD FORNØJELSE

Tilbage til sidens top.


A. Opvarmning og "afkøling":

Det er meget vigtigt, at hunden bliver varmet op, inden den får lov at gennemløbe en agilitybane.
Hvis hunden ikke bliver varmet ordentligt op, er der risiko for skader på sener og muskler.
Gå rundt med hunden - først i gang og derefter i let trav, idet der foretages nogle lette vendinger med den, for at øge smidigheden.
Stryg så blidt hunden langs kroppen på siderne og ryggen, og massér eventuelt visse muskelgrupper. Du må dog ikke på dette tidspunkt give fuld massage, den bør være foretaget i god tid inden gennemløbet.
Lav strækøvelser med hunden. Mange hunde foretager selv udstrækning, og andre kan lære det som en sjov øvelse. Du kan også selv lære at give udstrækning med din hund.
Det er desuden vigtigt, at du går rundt med hunden, efter den har været inde og løbe på banen.
Først i let trav, derefter i gang.
Giv derefter let massage og lav strækøvelser med hunden.
Alt dette bevirker, at mælkesyren, der har ophobet sig i hundens muskler under gennemløbet vaskes ud.

Du kan se mere om udstrækning og massage på www.hundemassor.dk

Tilbage til sidens top.


B. Generelt:

Alle linier i soft agility afvikles på dyrlæge godkendte forhindringer, tilpasset hundenes formåen.
Underlaget skal være jævnt, skridsikkert og må ikke være til fare for hund eller fører.
Forhindringer og numre skal være stabile og må ikke kunne skade hund eller fører.
Med hensyntagen til hundens farvesyn males alle forhindringer, overliggere og markører med mindst 2 stærkt afvigende matte farver.
Alle overliggere, markører og slalompinde skal være 120 cm. lange og være af et let materiale.
Plastik skal være brudsikker eller sikret med stoftape.
Indeholder banen vinkler på over 90º skal der være ikke under 7 meter mellem forhindringerne (store hundes formodede løbebane).

Sporten opdeles i 4 linier:

Agility soft: Hunden skal fejlfrit igennem banen på en sat idealtid.
Spring soft: Hunden skal fejlfrit igennem banen på en sat idealtid.
Agility sprint: Hunden skal fejlfrit gennem banen under en standardbanetid.
Spring sprint: Hunden skal fejlfrit gennem banen under en standardbanetid.

Tilbage til sidens top.


D. Hundene opdeles i 5 kategorier:

Lille: Hunde med en skulderhøjde op til og med 34,99 cm
Mellem: Hunde med en skulderhøjde mellem 35,00 og 42,99 cm.
Molosser: Aktiveres på mellem hundenes niveau.
Stor: Hunde med en skulderhøjde på 43,00 cm. og derover.
Seniorhunde: Hunde over 7 år. Aktiveres på niveau med små hunde.

Forhindringer: (Ved køb af forhindringer skal du gøre opmærksom på, at det drejer sig om SOFT AGILITY).

Færdiglavede forhindringer kan købes hos:

Knud Schlüter Holbækvej 132, Snævre, 4420 Regstrup,
Tlf. 5918 3774, Mail: kateogknud@mail.tele.dk

Hans Peter Dinesen, Farup Grønnevej 4, 6760 Ribe
Tlf. 7542 1979, Mail: hpd@get2net.dk

Gør det selv manden.

Hver forhindring er afbilledet for at vise én måde at lave forhindringerne på. Der er sikker mange andre måder, men fælles for dem alle skal være, at de ikke udgør nogen risiko for hundene dvs. ingen skarpe kanter eller spidse hjørner, ligesom A, Balancebom, Borde og indgangen til Posen skal være skridsikre.

Til de afbilleder forhindringer er det anvendte materiale:
Trykimprægnerede brædder 19x100 m.m.
50x100 m.m. Regler til afstivning af A, Balancebom, Fødder til Dæk og Højdespring.
16-18 m.m. vandfast finer til A, Balancebom, Poseindgang, Borde og Længdespring.
Maling: Forhindringerne er behandlet med grunder og to gange helmat udendørs plastikmaling af god kvalitet.
Skridsikker: Efter første gang maling, og medens malingen endnu er våd, er der drysset et tykt lag kvartssand, korn 4 - 8, ud over hele fladen, det er trykket ned i malingen med en stump bræt eller lignende.
Når malingen er tør fjernes det overskydende sand, og fladen køres let over med brættet for at fjerne for store sten.
Forhindringerne har derefter fået en afsluttende gang maling; let fortyndet.

Slalom og Rundering: 50x5 m.m. fladjern til bundskinne.
Rørene, 12 - 15 cm. lange svejset på bundskinnen, de har en diameter så plastikrørene kan gå ned over dem.
I bunden af hvert rør er der boret et 10-12 mm. hul til fastgøring af forhindringen med 10 mm. pløkke.

Tilbage til sidens top.


E. Godkendte forhindringer:

Højdespring:

Springstøtter: Væsentlig højere end øverste overligger.
Springhøjder: Lille = 25 cm.
Mellem og molosser = 35 cm.
Stor = 55 cm.
Overliggere: 120 cm lang. Let nedrivelig til begge sider.
Højdespring

Tilbage til sidens top.


Længdespring:

Består af: 5 dele + 4 markører.
Bredde: 100 cm. - 140 cm.
Højde: 10 cm. stigende til max. 25 cm.
Små hunde: 2 laveste dele.
Mellem & Molosser: 3 - 4 laveste dele.
Store hunde: 4 - 5 højeste dele.
Markører: 120 cm lange, må ikke være fastgjort til forhindringen.
Længdespring

Tilbage til sidens top.


Bordet:

Pladen: 90x90 cm. - 120x120 cm.
Højde: ca. 25 cm.

Sikkerhed: Bordet skal stå stabilt.
Bordet skal have afrundede hjørner.
Bordet må ikke have skarpe kanter.
Bordet

Tilbage til sidens top.


Dækket:

Hullets diameter min. 46 cm. skal være opspændt i en ramme.

Hunden skal kunne passere mellem rammen og siderne på dækket.

Dækkets indvendige underkant skal være ca. 25 cm. over underlaget.

Forbindelser mellem dæk og ramme skal sikres med Isoleringsskåle.

Af sikkerhedsgrunde skal den inderste del af dækket være udfyldt eller sammenspændt.

Dækkets "fødder" skal være af en længde så forhindringen står stabilt ca. 1 m. på Hver side af dækket.
Der er monteret en klods under hvert hjørne for at forhindringen kan stå mere stabilt.

Dækket

Tilbage til sidens top.


Den åbne tunnel (Røret):

Indvendig diameter: min. 60 cm.
Længde: 3 - 6 m.

Det anvendte materiale skal være fleksibelt og må ikke kunne skabe statisk elektricitet. Tunnellen skal kunne fastgøres til underlaget.

Den åbne tunnel

Tilbage til sidens top.


Den lukkede tunnel (Posen):

Indgang: Skridsikker.
Indgangens kanter skal sikres med isoleringsskåle eller andet.
Dybde: min. 90 cm. lavet i stift materiale.
Højde: min. 60 cm.
Bredde: min. 50 cm.
Længde på posen: ca. 2,50 m.

Det anvendte materiale til posen skal være let og må ikke kunne skabe statisk elektricitet.

Pose og indgang skal kunne fastgøres til underlaget.

Afstand mellem posens fastgøringspunkter ved udgangen ca. 50 cm.

Den lukkede tunnel

Tilbage til sidens top.


Slalom (delelig med 4 pinde):

Antal pinde: max. 8.

Pindene skal kunne føje sig, og glide let af for hundens pres under gennemløbet.

Afstand mellem pindene: 75 cm.

For at sikre at forhindringen står stabilt bores der et hul i bunden af røret, gennem bundskinnen, der så anvendes til at fastgøre forhindringen til underlaget udendørs så vi undgår synlige pløkke der kan være en skaderisiko for hundene.

Slalom

Tilbage til sidens top.


Rundering:

Består af max. 6 sektioner med en højde på 120 cm. Og en bredde på ca. 50 cm. udfyldt med stof i mat, stærk farve.

Sektionerne stilles i 2 lige rækker (max. 3 sektioner i hver række) med en indbyrdes afstand af min. 250 cm. mellem rækkerne og 250 cm. mellem sektioner.

Rækkerne skal være forskudt for hinanden.

Start er markeret med en markør (120 cm. høj) der er placeret 75 cm. Fra og i lige linie med første sektion.

Hunden skal altid have markøren på sin venstre side, lige som i slalom.
For at sikre at forhindringen står stabilt bores der et hul i bunden af røret, gennem bundskinnen, der så anvendes til at fastgøre forhindringen til underlaget udendørs så vi undgår synlige pløkke der kan være en skaderisiko for hundene.

Rundering

Tilbage til sidens top.


A'et.

Består af to ramper, hver 275 cm. lange, sat i en vinkel.
Højeste punkt målt fra underlager max. 125 cm.

Bredde: 90 cm. i top, der øges til 115 cm. Hvor ramperne møder underlaget.

Ramperne skal være skridsikre og må ikke være forsynet med lister.

De øverste og nederste 60 cm. på op/nedgangsramperne males med en afvigende Farve, også på siderne (kontaktfelter).

Felterne på opgangssiden benyttes ikke ved bedømmelse af gennemløbet da hunden selv bestemmer sit opspring.

Forhindringens samlinger skal sikres, så de ikke kan skade hundene.

A

Tilbage til sidens top.


Balancebom:

Længde på ramperne: ca. 360 cm.
Bredde på ramperne: ca. 40 cm.
Højde: ca. 60 cm.

Ramperne skal være skridsikre og uden lister.

De nederste 90 cm. på de op/nedgående ramper males med en afvigende farve, også på siderne.

Balancebommens samlinger sikres så de ikke kan skade hundene.

Ballancebom

Tilbage til sidens top.


F. Konkurrence:

Soft agility kan anvendes som konkurrencesport.

Der kan konkurreres i Soft spring og agility og Sprint spring og agility.

Banerne skal være så hundene får et gennemløb uden skarpe knæk.

Spring-klasser er uden "A" - Balancebom og Bord.

Ved afvikling af konkurrencer kan der anvendes to dommere ved balancebommen, en ved hvert felt.

Banen kan også deles op så hver dommer har sin del, de skal i så fald have samme del under hele klassen.

Dommere og arrangør er ansvarlig for konkurrencens afvikling.

Dommer og arrangør kan aflyse enkelte klasser eller hele stævnet hvis forholdene skønnes uforsvarlige.

Kun godkendte soft agility forhindringer kan indgå i en konkurrence.

Arrangør og dommer bestemmer i fællesskab hvilke forhindringer der skal anvendes, dog max. som anførte under afsnit H.

Ved konkurrencer bør ringen være mindst 35m. x 40m.

Banelængde: min. 100 m. - max. 200 m.

På stævnedagen kan man lade hver soft-klasse løbe op til 2. gange på samme bane (bedste resultat gælder).

Hundeføreren bestemmer selv om vedkommende vil gøre brug af det andet gennemløb.

Antal Forhindringer: 18 - 20 hvoraf mindst 7 skal være højdespring.

Tilbage til sidens top.


G. Klasser:

Begynder: Hunden skal være over 18 mdr. på stævnedagen.
Øvede: Hunden skal være over 2 år på stævnedagen og have gennemført begynder-klasse 3 gange med max 5 banefejl.
Rutinerede: Hunden skal være over 2½ år på stævnedagen og skal have gennemført øvet-klasse 3 gange uden banefejl.

Tilbage til sidens top.


H. Agility (gælder for såvel soft som sprint):

Begynder klasse agility:

Max. 18 forhindringer, max. 2 feltforhindringer, Slalom med 8 pinde, Rundering med max. 2 porte, 1. bord.

Øvet klasse agility:

Max. 20 forhindringer, max. 2 feltforhindringer. Slalom med 8 pinde, må anvendes 2 gange, dog ikke umiddelbart efter hinanden: Rundering med max. 4 porte. 2 borde.

Rutineret klasse:

Max. 20 forhindringer, max. 4 feltforhindringer. Slalom med 8 pinde, feltforhindringer og Slalom må anvendes 2 gange, dog ikke umiddelbart efter hinanden. Rundering med max. 6 porte. 3 borde.

Spring: uden feltforhindringer og borde (gælder for såvel soft som sprint).

Begynder klasse:

Max. 18 forhindringer, slalom max. 8 pinde, rundering 2 porte.

Øvet klasse:

Max. 20 forhindringer, slalom 8 pinde må anvendes to gange, dog ikke umiddelbart efter hinanden, rundering max. 4 porte.

Rutineret klasse:

Max. 20 forhindringer, slalom 8 pinde må anvendes 2 gange, dog ikke umiddelbart efter hinanden, rundering max. 6 porte.

Tilbage til sidens top.


I. Deltagerbetingelser:

Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning og foretages af arrangøren.

Løbske tæver og drægtige tæver med hvalpe under 8 uger kan ikke deltage.

Tilbage til sidens top.


J. Tilmelding:

Tilmelding skal ske på særlige blanketter der rekvireres fra den pågældende arrangør.

Tilmeldingsgebyret er som ved traditionel agility.

Tilbage til sidens top.


K. Tid:

Sprint agility: Hurtigste fejlfrie hund vinder.
Soft agility: Den fejlfrie hund der er nærmest idealtiden (fastsættes af dommeren)

Tidtagning:

Dommeren kan vælge at lade, en såkaldt "hvid" hund gennemløbe banen før tiden sættes.
Det anbefales i soft agility.

Denne hund kan ikke deltage i konkurrencen i den pågældende klasse.

Dommeren sætter en max. tid.

Dommeren kan vælge at udelade Rundering.

Tilbage til sidens top.


L. Banen:

Forhindringernes placering bestemmer sværhedsgraden og tiden.

Forhindringerne skal forceres i korrekt rækkefølge.

Hunden må ikke stoppes på banen, uden for de markerede felter (Borde, felter på A og Balancebom).
Første og sidste forhindring skal altid være et Højdespring.

Hunden skal have lige tilgang til Dæk, Længdespring, Balancebom og A. (Ikke nødvendigvis i en lige linie fra forrige Forhindring).

Kontaktforhindringerne må max. bruges 2 gange, og kun i rutineret klasse, og ikke stå, eller skulle tages umiddelbart efter hinanden Forhindringerne skal være tydeligt nummereret fra den side de skal forceres.

Tilbage til sidens top.


M. Bedømmelse:

I Soft klasserne er formålet, i et moderat tempo at lede hunden gennem alle banens forhindringer i den fastsatte rækkefølge, på en fastsatte idealtid og uden banefejl. I sprint klasserne hurtigste fejlfrie tid og uden banefejl.

I tilfælde af samme antal totalfejl vil afgørelsen falde ud til fordel for den hund, der har færrest banefejl.
Kun i tilfælde af samme antal banefejl vil den tid der er nærmest idealtiden være afgørende for placeringen.
Har to hunde samme antal banefejl og samme tid, kan dommeren lade dem løbe et ekstra gennemløb for at afgøre placeringen, eller give dem samme placering.
Får hundene samme placering, udgår efterfølgende placering.

Tilbage til sidens top.


N. øvrige fejl:

Passerer fører mellem start markørerne, gives 5 fejlpoint og stopuret vil blive startet.

Passerer føreren mellem mål-markørerne gives 5 fejlpoint.

Berøringsfejl:

Fører berører bevidst en forhindring, 5 fejlpoint hver gang.

Fører berører eller berøres af hunden, og opnår derved en fordel (dommerens vurdering), 5 fejlpoint hver gang.

Nedrivningsfejl:

Nedrivning af forhindringer eller dele deraf foretaget af hund eller fører.

Der dømmes fejl hver gang en hvilken som helst del af en hvilken som helst forhindring rives ned, indtil hunden har passeret næste forhindring.

Vælter hunden slalompinde, ronderingssektioner eller markører ved rondering og længdespring samt start/mål markører tæller det ikke som fejl.

Kombination:

Der kan kun indgå højdespring i en kombination.

Hvert spring i kombinationen dømmes individuelt.

I tilfælde af vægring skal hele kombinationen tages om.

Spring der indgår i en kombination kan også indgå individuelt som en del af banen.

Kontaktfejl:

Hvis hunden ikke berører hvert kontaktfelt med mindst en hel pote.

Længdespring:

Hunden springer, men vælter en eller flere sektioner, sætter én eller flere poter mellem sektionerne, eller sætter af fra en af sektionerne.
Dømmes som fejl.

Bordet:

Fører/hund bestemmer selv fra hvilken side hunden kommer op på bordet.

I begynderklassen bestemmer føreren selv hvilken position hunden skal indtage.

I klasserne øvede og rutinerede skal de angivne positioner indgå i hundens gennemløb.
Positionerne angives af dommeren, henholdsvis sit, dæk og stå rækkefølgen bestemmes af dommeren.

Den angivne position indtages ca. 5 sekunder.
Dommeren tæller de fem sekunder med 5-4-3-2-1-gå.
Har hunden forladt bordet inden dommeren siger GÅ medfører det 5 fejlpoint.

Hvis hunden glider, springer eller falder ned fra bordet, straffes det med 5 fejlpoint.
Hunden skal herefter tilbage på bordet før den må fortsætte sit gennemløb.

Slalom:

Hunden skal gennem alle porte og altid venstre om første pind.

Hunden kan kun dømmes fejl én gang under gennemløbet, men alle fejl skal rettes, enten hvor fejlen blev begået eller ved at starte forfra på forhindringen.

Tilbage til sidens top.


O. Vægringer:

Hver vægring medfører 5,00 fejlpoint.
Efter en vægring skal forhindringen tages om, tages forhindringen ikke om diskvalificeres hunden.

Følgende dømmes som vægring:
Hunden standser på banen.
Hunden stoppes af fører umiddelbart før en forhindring.
Hunden løber forbi eller under en forhindring.
Hunden løber ind i en tunnel og kommer ud den vej den løb ind.
Hunden springer over en forkert del af forhindringen.
Hunden løber forbi, går over eller springer skråt igennem længdespringet.
Hunden går forkert ind i slalom.
Hunden går forkert ind i runderingen.
Hunden forlader A, balancebom før den har berørt nedgangen med alle fire poter.

Tilbage til sidens top.


P. Diskvalifikation:

Hvis føreren bærer noget i hånden eller over skulderen, med mindre det er påbudt (stafet).
Hvis der tabes godbidder eller legetøj på banen.
Hvis en vægring ikke rettes.
Hvis hunden vægrer tre gange.
Hvis hunden stoppes på banen.
Hvis hunden tager forhindringer i forkert retning.
Hvis hunden er ude af kontrol.
Hvis hunden gør sig ren i ringen.
Hvis max. tiden overskrides.
Hvis føreren springer over, eller kryber under en forhindring.
Hvis fører udviser usportslig optræden.
Hvis hunden starter før der er givet tilladelse.
Hvis hunden bærer nogen form for halsbånd under gennemløbet.

Tilbage til sidens top.


Q. Endvidere gælder følgende:

En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis:
Den efter dommerens skøn er uegnet til at deltage på grund af dårlig kondition eller fedme.
Den har fysiske eller psykiske handicaps, herunder nervøsitet.
Den udviser aggressivitet over for dommer, hjælpere, ringpersonalet, andre hunde. Eller disses fører eller andre på eller uden for banen.
Hvis gennemløber efter dommerens skøn vil kunne skade hunden.
Hvis føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter reglerne.
Føreren udøver efter dommerens skøn unødig hårdhed over for hunden, også verbalt.
Fører forstyrrer en konkurrent eller dennes hund, der er under udførelse af et gennemløb.
Føreren udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførsel i eller ved ringen.
Såfremt en hund eller fører udelukkes fratages de dagens præmieringer.
Deltagergebyr tilbagebetales ikke.
En hund der to gange har fået frataget sine præmieringer/resultater pga. dårligt temperament, kan fratages retten til at deltage i prøver og konkurrencer m.v.

Tilbage til sidens top.


R. Force Majeure:

I tilfælde af uforudsete hændelser der ikke skyldes føreren, f.eks. væltede forhindringer eller snoet klæde i stoftunnellen, kan dommeren stoppe føreren og tiden.

Alle tilfælde der ikke er taget forbehold over for, afgøres af dommeren, der skal udvise den samme praksis under hele klassen.

Dommerens kendelse er inappellabel.

Tilbage til sidens top.


Kontakt:

Helge Nielsen - -, - - Tlf. #### #### - #### #### - mail: -

Rev.2010

Tilbage til sidens top.


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Siden er sidst opdateret: 14:24 20-03-2010.
Kontakt webmaster her: webmaster.